Accessories - - Thiết bị tự động hóa công nghiệp - ANS Vietnam

Hổ trợ trực tuyến

Click here to chat Skype Me™!
dieu.ans@ansvietnam.com

Ms Diệu: 0902.337.066

Menu sản phẩm

Hãng sản xuất

Lượt truy cập

Đang online 31
Lượt truy cập 3293057

Accessories

RHM3060MD531P102

RAYMI302LTSCB3

YT-430-D-N-1

YT-320-N-1

YT-300-N-1

82DA0012

8P00600003

8P02630004

RI3010

82SR0019

8P00170014 actuator

HMD62

OKC 0355 40A-20A

RXE 6180K

RXK 6081K 90A-50A

LDSBHPT02M05502A4L1

Nport 5650-8-DT

CP-168EL-A w/o Cable

CP-134EL-A-I-DB25M

CP-118E-A-I w/o cable

024-100

074-100 ACTUATOR

DNW-100K

DMT143 N1C1A1A5A0ASX

WLC3-Q1-02000D1

750106

773400

773810

773732

751105

751111

751102

750104

773841

773731

751107

751104

Model: 3P-S-0102-20

Model: VS-C05-5

Model: GCS-1

VRE-P062SAC Absocoder

8240300.9106.23050 Valv ...

8240200.9106.23050 Valve

EDS-516A-MM-SC

P3124-17002D130

124-104UV02000 Actuator

E2MH-F2-L-0-0

FMR52-AAACCABPAGK+LA

CPS11D-7BA21

SVP8108/04/S/RK

BTL7-E570-M0200-HB-F15

BTL7-S571-M0160-P-S32

APW020

HD67056-B2-20

HD67029-B2-485-20

FMU42-APB1A32A

HM70 D4E1B4DB

123-104UV02000M

074-100

124-100

BTL5-S174-M0245-S-SA346-K ...

BTL7-S512B-M0051-P-S32

82DA0075

GHM0300MR071A0

GHM0340MR021A0

RFM01350MD601C304311

ICF-1150I-S-ST

IOLogik R1240

EDS-408A-MM-ST

CP-132UL-I-T

09B-100W

09B-100

Model: RTM-400

Model: 230/100

DX2-3000-EDM-G

Model: CMD5B1000

Model: CMD5B1100

Model: DSD240

CMD5B1000 Monoxide Sensor

Fluke-BTL20

Fluke-BTL10

Code: CPF81D-7LH21 pH/ORP ...

Code: FMU41-1NB2A4

Code: FTM50-AGG2A2A12AA ...

Code: 8E1C40-2VK4/0

Code: 8E1C15-2T41/0

Code: 8E1C15-42U2/0

Code: 8E1C08-3L11/0

Model: LG5944.02PC/61 AC/ ...

Model: LG5944.02PC/61 AC/ ...

Model: BA7924.21/002/61 D ...

Model: BN3081.63/61 AC/DC ...

Model: BG5912.86/00000 DC ...

Model: BH5911.03/00MF0 DC ...

Model: BH5914.08/00MF0 DC ...

Model: BG5914.08/00MF0 DC ...

Model: BG5912.04/00000 DC ...

Model: BG5925.02/61 DC24V ...

Model: BA7924.21/002/61 D ...

Model: BG5929.60/61 AC/DC ...

BTL7-S573-M1200-P-S32

00314279

00257435E

00324781

00239540

00239546

00452097

00350433

00258097E

00397067

00376378E

00435382

00364484

00370842

00364484

00370842

00427374

00322711

00371170

00466785

00261593

454701E

528383E

00261588E

00303159E

00418702- SET BM4412-ST1- ...

GNF 160 LN

BM3411-L3FB-ACCB

GNA 225 LN - 180kW

DSD2-100LO64W-30-54-ABA-K ...

BM4135-ST0-00300-03

DMT143 G1C1A1A5A2ASX

RH5MA0145M01H021S1011G8-T ...

RH5MA0145M01P021S1011G8-T ...

RHM0200MD701S1G1100

RHM0650MD701S1G1100

RP5SA0400M01R021A100

ERM0375MD341A01

ERM0600MD341A11

RP5SA0050M01D581U401

RP5SA0400M01R021A100

OCLF-50A

AS-2 20A

ASV-2H 20A

RXE 2120- 100% Japan Orig ...

RXS 8167 25A

RXE3025 RH

NC 32A-10A RH

NC 32A-10A LH

Rotary Joint- OKC 0355 40 ...

Rotary Joint- RXK 6081K 9 ...

Model: RXE 6180K

RH5MA1300M01R021A100

RH5MA0300M01D701S1011G1-T ...

EP00470MD341A01

BNI00CM

BNI00AJ

BNI0092

BNI0085

BNI005M

BNI005H

BAE00TM

BHS003H

BHS003J

BHS003M

BTL7-E501-M0150-P-KA05

U-211E-00-D0-1-TC1-ASP

HD-1100E

HD67686-A1

EDS-408A

0048772

0060531

BUS M30M1-XC-35/340-S92K

BNS 819-B02-D08-40-11

BUS M30M1-XC-35/340-S92K

Indigo510 B1N3A4AAAN

HMPX 3A1A0A0A0B0

LDSBHPT02M05502A4L1

ZF2-100

HD67056-B2-160

DMT143 N1C1A1A5A0ASX

WLC3-Q1-02000D1

3P-S-0102-20

VS-C05-5

GCS-1

VRE-P062SAC

EDS-516A-MM-SC

P3124-17002D130

124-104UV02000 Actuator

E2MH-F2-L-0-0

SVP8108/04/S/RK

BTL7-E570-M0200-HB-F15

BTL7-S571-M0160-P-S32

DM70 F3B2A3B1

CB-4XW-M3B1-1(L=1m)

CB-37D-1A11S-3 (L=3)

WLC3-Q1-02000D1

MGate MB3480

UPort 1130

EDS-505A-SS-SC

EDS-518A-SS-SC

ANT-WSB-AHRM-05-1.5M

CRF-SMA(M)/N(M)-300

AWK-1131A-US

DP2103-17002D130

124-107UV01005M

BTL6-A500-M2000-PF-S115

BTL7-S573-M0200-P-S32

EDS-508A

mic+600/D/TC

FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-2 ...

FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-2 ...

BTL7-S571-M0100-B-KA05

PR-DTC-2000

15-1005

M7-100

AC1054

G1037

G1035

G1002

G1076

G1061

G1078

G1008

SF012

SF013

SF009

ESM1500FG

ESM1500FG

FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-2 ...

FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-2 ...

FP12P-S1-08-32-NU-V-77A-2 ...

FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-2 ...

BTL6-A500-M2000-PF-S115

BTL7-S573-M0200-P-S32

ST5484E-121-0010-00

MX-500N

0057519

0048700

0056547

0055531

0056460

0056633

0056402

0047868

0057519

0059339

HD67170-IP-A1

HD67056-B2-80

HD67693-IP-A1

10A-700EL1000

SP046

Model: LMC-V

HD67B75-A1

HD67609-A1

HD67608-A1

DMT143 G1G1A1A3A0ASX

BTL7-E570-M0200-HB-F15

775-003800

BTL7-E501-M1500-P-S32

MG-21E-TS1-ANP

MG-21K-TS1-ANP

MG-21E-TS1-ANP

MG-21K-TS1-ANP

S-111K-01-0-TC0.5-ASP

RAYCMLTK3M

RAYMI310LTSCB3

82DA0070

EMGZ306A

RMGZ400C.200

RMGZ100C.100

BTL7-E501-M0250-B-S32

BTL7-E501-M0355-B-S32

BTL7-E501-M0165-B-S32

PH-200L- 100% Germany Ori ...

ZF2-12- 100% Germany Orig ...

DX2-400-W- 100% Germany O ...

DX2-200-W- 100% Germany O ...

006669- 100% Germany Orig ...

008822- 100% Germany Orig ...

115252- 100% Germany Orig ...

Fluke-TL175- 100% USA Ori ...

SC965160- 100% France Ori ...

AM-8000K- 100% Japan Orig ...

ETB-500- 100% Germany Ori ...

FMU41-ARB1A2- 100% EU Ori ...

FTI77 - A1FBCRVJ33A1A Lev ...

CM442-2D61/0- Multiparame ...

FDU90-RG1AA- Ultrasonic s ...

PMD75-3AA7HB12ABA- Differ ...

CLS54-ACS1012- Conductivi ...

HD67053-B2-40- Converter- ...

HD67053-B2-40- Converter- ...

DPT146 A1DCX110A0A- 100% ...

EP00300MD341V03- Temposon ...

EP00250MD341V03- Temposon ...

RP5SA0850M01R021A100- Tem ...

GHM0800MD601A0- 100% USA ...

GHM0340MR021A0- Temposoni ...

SM43-J-RA22- 100% Israel ...

SM35-J-RA22- 100% Israel ...

RH5MA0400M01D601A100- 100 ...

RH5MA0470M01D601A100- 100 ...

GBM0300MD841S1G1102HC- 10 ...

T40-LT-70-SF2-0- 100% USA ...

M4-20E- 100% USA Origin- ...

HD-1350E- 100% Japan Orig ...

EP00250MD341V03- 100% USA ...

FMM50-A2B3B1BC11B1- 100% ...

FTM21-4G245A- 100% EU Ori ...

DPT146 A1DCX110A0A- DPT14 ...

EP00300MD341V03- 100% USA ...

EP00250MD341V03- 100% USA ...

RP5SA0850M01R021A100- 100 ...

IM33-14EX-CDRI- 100% EU O ...

FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC- 10 ...

RMGZ400C.200- 100% Switze ...

PRC-20A4- 100% Korea Orig ...

PRC-10A4- Powder Clutch- ...

NPort 6650-16- MOXA Vietn ...

SA420/ 230V- P/N: 800-084 ...

800-084001- SA420/ 230V- ...

PR-102B- EPC- Pora Vietna ...

DM70 F3B2A0B1- Hand-held ...

RH5MA0050M01D701S1052B6- ...

RH5MA1870M01D581U401- 100 ...

BIS V-6111-073-C003- 100% ...

751103- 100% EU Origin- P ...

750107- 100% EU Origin- P ...

751105- 100% EU Origin- P ...

Norgren Vietnam- Y123AA1H ...

Y123AA1H1BS- IMI Maxseal/ ...

EL00300MD341V01- MTS Sens ...

BTL7-E501-M0225-P-S32- 10 ...

700135 size 2" +DA115- 10 ...

Valbia Vietnam- 8P0137001 ...

8P01370010- 100% Italy Or ...

EL00300MD341V01- 100% USA ...

Schärer-Elektronik- TSG 9 ...

Schärer-Elektronik- TSG 9 ...

TSG 912 X22 L22- 100% Swi ...

Fluke-772- Nhà sản xuất: ...

FLuke-279FC- Nhà sản xuất ...

Fluke-87-5C- Nhà sản xuất ...

Fluke-BP7235- Nhà sản xuấ ...

Fluke-177C- FLUKE- USA

Fluke-177C- FLUKE- USA

Fluke-1630-2- FLUKE- USA

Fluke-3760-FC- FLUKE- USA

Fluke-T6-1000- FLUKE- USA

Fluke-87VC- FLUKE- USA

Fluke-87VC- FLUKE- USA

Fluke-1507- FLUKE-USA

Fluke-773- ProcessMeter - ...

MX2034-01-01-09-05-02-072 ...

MX2031-080-01-05

MX2030-04-000-070-10-05- ...

ST5484E-153-1114-00

ST5484E-123-010-00- Metri ...

TSAPA12D- GREYSTONE Vietn ...

CMD5B1000-010 CO Sensor- ...

VLS-1024PY800B- 100% Japa ...

VS-1AN-1-C-100% Japan Ori ...

YT-205BN211- Rotork Vietn ...

YT-3700RDi5324S- Rotork V ...

82SR0023- Valbia Vietnam

82SR0080- 100% Italy Orig ...

KG 101- 100% Japan Origin ...

PRB-5Y4- Pora Việt Nam

PRC-20A4- Pora Vietnam

RPM0200MR081A01- MTS Sens ...

RFC03300MD531P102- MTS se ...

RHM0200MD601A01- MTS Sens ...

RHM0150MD601A01- MTS Sens ...

RHM0250MD601A01- MTS Sens ...

HD67056-B2-160- ADFweb Vi ...

HMT330 1A0B101BCDK100A1AA ...

LMGZ310.3000.50.H13- FMS ...

LPRMD1B11A5KF4M02500S- MT ...

LPTMD1N11B5FKF4M08100S- M ...

ST5491E-021-120-00- Metri ...

PTC-303D- Pora Vietnam

HMT330 180B001BBBA100A0AA ...

074-040EL2000- Kinetrol V ...

073-400EL2000- Kinetrol V ...

Mô đun áp suất 750PD4- Fl ...

RAYMR1SBSF Cảm biến hồng ...

NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI- E1RL ...

J-400-30- Hans-schmidt Vi ...

J-200-30- Hans-schmidt Vi ...

E2MH-F2-L-0-0- Fluke Proc ...

SVP8108/04/S/RK- 100% EU ...

QEV50/08/05/S- Bifold Vie ...

FP02/S0A/M/32/NC/S/77A-24 ...

RH5MA0290M01D601A100- 100 ...

PR-DTC-2000R- Pora Vietna ...

PR-DTC-3000P- Pora Viet n ...

PR-DTC-2000- Pora Vietnam

BTL7-E501-M0150-P-S32- Ba ...

MX 2034-06-01-05-05-01-05

MX 2033-01-02-05-00

MX 2031-045-00-05

MX 2030-05-002-012-05-05- ...

ST 5484E-151-432-00- Metr ...

ST 5484E-152-432-00

EMGZ310- FMS Vietnam

LMGZ310.6000.50.H14- FMS ...

LMGZ205.200.25.H10.H21.H2 ...

GBS0050MD701S2G5100SC- 10 ...

RHM2700MD531P102- MTS Sen ...

RHM2950MD531P102- 100% US ...

RHM3060MD531P102- 100% US ...

RHM2590MD531P102- MTS Sen ...

HD-1200E- 100% Japan Orig ...

RAYMI3COMM- Item no: 3780 ...

RAYMI310LTSCB15- (Raytek) ...

E-2CCB4- 100% USA Origin- ...

J-400-30- Hans-schmidt Vi ...

J-200-30- Hans-schmidt Vi ...

SVP8108/04/S/RK- Bifold V ...

BTL2JM5- Balluff Vietnam- ...

BTL7-E570-M0150-K-K10- Ba ...

Hãng 1-CUBE- Type: Standa ...

Hãng 1-CUBE- Type: Standa ...

Hãng 1-CUBE- Type: Standa ...

Automatic R12monitoring- ...

Standard R12monitoring- 1 ...

Automatic R8 monitoring- ...

Standard R8 monitoring- 1 ...

Standard R8- 1-CUBE VETNA ...

Standard R4 monitoring- 1 ...

Standard R4- 1-CUBE VETN ...

RH5MA0200M01H101A100- 100 ...

YT-530S21- 100% Korea Ori ...

HMT330 8W0B101XBAA100A1AC ...

PTC-303D- 100% Korea Orig ...

G1058- MARK-10 Vietnam

MR50-50Z- MARK-10 Vietnam ...

M7I- MARK-10 Vietnam

TSTM-DC- MARK-10 Vietnam

FMR57-AAGCCABDA6CGJ1- E+H ...

FTM21-4G245A- E+H Vietnam ...

SH12-FR-SR-MD-10-X1- Bifo ...

SH25-FR-SR-MD-10-X4- Bifo ...

SH06-FR-SR-MD-10-X1-Bifol ...

SPR-16-16-P1-32-NU-00-V- ...

SH25-FR-SR-AD-10-X4- Bifo ...

SPR-16-12-P1-32-NU-00-V- ...

SPR-08-08-P1-32-NU-00-V- ...

BTL7-E570-M1524-Z-S32- Ba ...

024435- KNF Vietnam- 100% ...

025671- KNF Vietnam

001936- KNF Vietnam

000346- KNF Vietnam

000345- KNF Vietnam- 100% ...

025202/024910- KNF Vietna ...

025202/024909- KNF Vietna ...

DWDTBI- GREYSTONE Vietnam ...

CMD5B1000T24- GREYSTONE V ...

TSAPA24B- GREYSTONE Vietn ...

HSDTA300- GREYSTONE Vietn ...

TXAPA12DA002- GREYSTONE V ...

ST5484E-121-0032-00- Metr ...

FDU92-RG1A- E+H Vietnam

FMU90-R12EA232AA3A- E+H V ...

124-104UV02000M- Kinetrol ...

HD674-A007- ADF Web Vietn ...

HD674-A006- ADF Web Vietn ...

HD674-A022- ADF Web Vietn ...

HD67580-A1- ADF Web Vietn ...

HD67561 -PROFIBUS/232- AD ...

HD67452 -NMEA 2000- ADF W ...

HD67063-232- ADF Web Viet ...

HD67516-A1-485- ADF Web V ...

HD67516-A1-232- ADF Web V ...

HD67508-A1-232- ADF Web V ...

HD67147- ADF Web Vietnam

HD67146- ADF Web Vietnam

HD67024- ADF Web Vietnam

HD67018 -M-Bus- ADF Web V ...

HD67812-232-B2- ADF Web V ...

HD67432- ADF Web Vietnam

HD67701-2- ADF Web Vietna ...

HD67034- ADF Web Vietnam

HD67238- ADF Web Vietnam

HD674-A021- ADF Web Vietn ...

HD674-A021- ADF Web Vietn ...

HD67667- ADF Web Vietnam

HD67648- ADF Web Vietnam

HD674-A020-4- ADF Web Vie ...

HD674-A020-2- ADF Web Vie ...

HD67038-2- ADF Web Vietna ...

HD67141- ADF Web Vietnam

HD67138- ADF Web Vietnam

HD67057- ADF Web Vietnam

HD67054- ADF Web Vietnam

HD67502- ADF Web Vietnam

HD67422- ADF Web Vietnam

HD67421- ADF Web Vietnam

HD67291- ADF Web Vietnam

HD67001- ADF Web Vietnam

HD67012- ADF Web Vietnam

HD67412- ADF Web Vietnam

HD67511- ADF Web Vietnam

HD67290- ADF Web Vietnam

HD67118- ADF Web Vietnam

HD67115- 232/422- Convert ...

HD67115- 232/422- Convert ...

IKK 051 _ Cảm biến tiệm c ...

IKQ 030 _ Cảm biến tiệm c ...

IKI 025_ Cảm biến tiệm cậ ...

IKZ 474 _ Cảm biến tiệm c ...

IKQ 020_ Cảm biến tiệm cậ ...

IKH 030- Cảm biến tiệm cậ ...

Raytek RAYR3IPLUSNBT1ML- ...

RAYR3IPLUSNBT1ML- Fluke P ...

N-PORT IA5150I-S-SC-T- MO ...

PI39-03001-00-01-13-TS-NI ...

MR02-1000- MARK-10 Vietna ...

V200-18-E2B- Unitronics V ...

V1040-T20B- Unitronics Vi ...

SVL-1000N- Hans-schmidt V ...

BTL6-A500-M0600-PF-S115- ...

EDS-408A-MM-SC- MOXA Viet ...

SH12-FR-SR-MD-10-X3- Bifo ...

PTU300 11801A1AAAA1A2E2C1 ...

DSV-50N- Hans-schmidt Vie ...

BTL7-E500-M0500-B-S32- Ba ...

HD67933-4-B2- ADFweb Viet ...

HD67937-MSTP-B2- ADFweb V ...

RH5MA0100M02R101A100- MTS ...