XXXGPSCERT- Hỏa kế đo điểm- Fluke Process Instruments - - Thiết bị tự động hóa công nghiệp - ANS Vietnam

Hổ trợ trực tuyến

Click here to chat Skype Me™!
dieu.ans@ansvietnam.com

Ms Diệu: 0902.337.066

Menu sản phẩm

Hãng sản xuất

Lượt truy cập

Đang online 12
Lượt truy cập 2202382

XXXGPSCERT- Hỏa kế đo điểm- Fluke Process Instruments

Loại sản phẩm: Accessories

Mã sản phẩm: XXXGPSCERT

Nhà cung cấp: Fluke Process Instrument Vietnam

Xuất Xứ: 100% USA Origin

Hãng sản xuất: Fluke Process Instruments

Giá : Vui lòng liên hệ

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

Raytek® Compact CM
    VOLTAGE OUTPUT (Linear, scaleable from 0-5V)
RAYCMLTV    -20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 1 m (3.3 ft.) cable, 0.75 - 16UNF 2A threaded SS housing  
RAYCMLTVM    -20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 1 m (3.3 ft.) cable, 18Mx1 metric threaded SS housing  
RAYCMLTV3    -20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, 0.75 - 16UNF 2A threaded SS housing  
RAYCMLTV3M    -20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, 18Mx1 metric threaded SS housing  
    TYPE J THERMOCOUPLE OUTPUT 
RAYCMLTJ    -20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 1 m (3.3 ft.) cable, 0.75 - 16UNF 2A threaded SS housing  
RAYCMLTJM    -20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 1 m (3.3 ft.) cable, 18Mx1 metric threaded SS housing  
RAYCMLTJ3    -20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, 0.75 - 16UNF 2A threaded SS housing  
RAYCMLTJ3M    -20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, 18Mx1 metric threaded SS housing  
    TYPE K THERMOCOUPLE OUTPUT
RAYCMLTK    -20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 1 m (3.3 ft.) cable, 0.75 - 16UNF 2A threaded SS housing  
RAYCMLTKM    -20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 1 m (3.3 ft.) cable, 18Mx1 metric threaded SS housing  
RAYCMLTK3    -20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, 0.75 - 16UNF 2A threaded SS housing  
RAYCMLTK3M    -20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, 18Mx1 metric threaded SS housing  
    ACCESSORIES
XXXCMACMN   Stainless steel mounting nuts (2) 
XXXCMACMNM   Stainless steel mounting nuts (2) metric threads 
XXXCIACFB   Stainless Steel Fixed Bracket
XXXCIADJB   Stainless Steel Adjustable Bracket 
XXXCMACAP   Stainless Steel Air Purge Collar 
XXXCMACAPM   Metric Air Purge Collar for metric threaded housing 
XXXCMACRA   Right Angle Mirror  
XXXCMACRAM   Right Angle Mirror, metric thread 
XXXCIDCPS   DIN mount 24VDC, 125mA switching power supply (110/220V input) 
XXXCI1CON   Thermocouple cable extension connector kit for CMJ models 
XXXCI2CON   Thermocouple cable extension connector kit for CMK model 
RAYGPC   Panel mount meter and power supply 110/220VAC for CM sensors 
XXXCMACPW   Protective Silicon window for CM sensors 
XXXCMACPWM   Protective Silicon window for Metric CM sensors 
XXXCMCOMM   Communications kit for CM sensors 
LOW TEMP EXTENSION CABLES (maximum ambient 105°C, 220°F)
XXXCI1CB50   Extension cable for CI1; 15 meter (50 feet)  Requires XXXCI1CON when ordering
XXXCI1CB100   Extension cable for CI1; 30 meter (100 feet) Requires XXXCI1CON when ordering  
XXXCI2CB50   Extension cable for CI2; 15 meter (50 feet) Requires XXXCI2CON when ordering 
XXXCI2CB100   Extension cable for CI2; 30 meter (100 feet) Requires XXXCI2CON when ordering 
XXXCI3CB50   Extension cable for CI3; 15 meter (50 feet) 
XXXCI3CB100   Extension cable for CI3; 30 meter (100 feet) 
HIGH TEMP EXTENSION CABLES (maximum ambient 260° C, 500° F)
XXXCIACCB50H   High temperature cable; 15 meter (50 feet) (260° C; 500° F) 
XXXCIACCB100H   High temperature cable; 30 meter (100 feet) (260° C; 500° F) 
     
CI Series Compact IR Sensors
RAYCI   Raytek Compact CI Infrared Pyrometer Series
RAYCI1B   Raytek RAYCI1B Infrared Temperature Sensor, Type J Output, 100 to 500°C (212 to 932°F)
RAYCI1A   Raytek RAYCI1A Infrared Temperature Sensor, Type J Output, 0 to 115°C (32 to 240°F)
RAYCI1A10L   Raytek RAYCI1A10L Infrared Temperature Sensor with 1 m Cable, Type J Output, 32 to 662°F (0 to 350°C)
    Raytek RAYCI3A Infrared Temperature Sensor, 0-5VDC Output, 0 to 115°C (32 to 240°F)
    Raytek RAYCI3A50L Infrared Temperature Sensor with 15m Cable, 0-5VDC Output, 0 to 115°C (32 to 240°F)
    Raytek RAYCI3B Infrared Temperature Sensor, 0-5VDC Output, 100 to 500°C (212 to 932°F)
    Raytek RAYCI2A Infrared Temperature Sensor, Type K Output, 0 to 115°C (32 to 240°F)
    Raytek RAYCI2B Infrared Temperature Sensor, Type K Output, 100 to 500°C (212 to 932°F)
    Raytek RAYCI2B10L Infrared Temperature Sensor with 3m Cable, Type K Output, 100 to 500°C (212 to 932°F)
    Raytek RAYCI2B50L Infrared Temperature Sensor with 15m Cable, Type K Output, 100 to 500°C (212 to 932°F)
    Raytek RAYCI3A10L Infrared Temperature Sensor with 3m Cable, 0-5VDC Output, 0 to 115°C (32 to 240°F)
ACCESSORIES FOR CI SERIES
XXXCIACWC   CI Water-cooled Housing Only (For units with high temperature cable) 
XXXCIACMN   Mounting nuts (2) 
XXXCIACMNM   Metric Mounting nuts (2) 
XXXCIACFB   Fixed bracket 
XXXCIADJB   Adjustable bracket  
XXXCIAP   Air Purge Collar (aluminum) 
XXXCIACAP   Air Purge Collar (stainless) 
XXXCIACAPM   Metric Air Purge Collar for metric threaded housing 
XXXCIACRA   Right angle mirror  (Not For Use With Water Cooled Option, (product not available in metric) 
XXXCIDCPS   DIN mount 24VDC, 125mA switching power supply (110/220V input) 
XXXCI1CON   Thermocouple cable extension connector kit for CI1 model 
XXXCI2CON   Thermocouple cable extension connector kit for CI2 model 
RAYGPC   Panel mount meter and power supply 110/220VAC for CI 
CI LOW TEMP EXTENSION CABLES (maximum ambient 105°C, 220°F)
XXXCI1CB50   Extension cable for CI1; 15 meter (50 feet)  
XXXCI1CB100   Extension cable for CI1; 30 meter (100 feet)  
XXXCI1CON   XXXCI1CON,T/C EXTENSION CONN. KIT FOR CI1 MODEL
XXXCI2CB50   Extension cable for CI2; 15 meter (50 feet) 
XXXCI2CB100   Extension cable for CI2; 30 meter (100 feet) 
XXXCI2CON   XXXCI2CON,T/C EXTENSION CONN. KIT FOR CI2 MODEL
XXXCI3CB50   Extension cable for CI3; 15 meter (50 feet) 
XXXCI3CB100   Extension cable for CI3; 30 meter (100 feet) 
CI HIGH TEMP EXTENSION CABLE FOR USE WITH ALL CI1, CI2, & CI3 UNITS (maximum ambient 260˚C, 500˚F)
XXXCIACCB50H   High temperature cable; 15 meter (50 feet) (260° C; 500° F) 
XXXCIACCB100H   High temperature cable; 30 meter (100 feet) (260° C; 500° F) 
MI3 Series Miniature Infrared Sensors
STANDARD MI3 SERIES LOW TEMPERATURE SENSING HEADS
RAYMI310LTS    -40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 10:1, 130 msec, 1m cable
RAYMI320LTS    0 to 1000°C (32 to 1832°F), 8 - 14 µm, 22:1, 130 msec, 1m cable
RAYMI302LTS    -40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 2:1, 130 msec, 1m cable
FAST RESPONSE MI3 SERIES LOW TEMPERATURE SENSING HEADS
RAYMI310LTF   0 - 1000°C (32 - 1832°F), 8 - 14 µm, 10:1, 20 msec, 1m cable
5 MICRON SENSING HEADS FOR GLASS APPLICATIONS
RAYMI310G5S   250 to 1650°C, 5 µm, D:S 10:1, 130 msec, 1m cable
HIGH AMBIENT MI3 SERIES SENSING HEADS LOW TEMPERATURE SENSING HEADS
RAYMI310LTH    -40 to 600°C, 8 to 14 µm, D:S 10:1, 130 msec, 1m cable
RAYMI320LTH    0 to 1000°C, 8 to 14 µm, D:S 22:1, 130 msec, 1m cable
    Raytek RAYMI310LTSCB8 Infrared Temperature Sensor with 8m Cable, 10:1 Optics, -40 to 600°C (-40 to 1112°F)
    Raytek RAYMI310LTSCB15 Infrared Temperature Sensor with 15m Cable, 10:1 Optics, -40 to 600°C (-40 to 1112°F)
    Raytek RAYMI310LTSCB3 Infrared Temperature Sensor with 3m Cable, 10:1 Optics, -40 to 600°C (-40 to 1112°F)
    Raytek RAYMI302LTSCB30 Infrared Temperature Sensor with 30m Cable, 2:1 Optics, -40 to 600°C (-40 to 1112°F)
XXXMI3CERT   Calibration is traceable to the International System of Units (SI), through National Metrological Institutes such as NIST (order as a separate line item)
SYSTEM EXPANSION ACCESSORIES
XXXMI3CONNBOX   Multi-channel sensor interface box for MI3 and MI3M series communications modules. Includes 8 sets of field wiring terminals wired in parallel to one 5 meter (16.4') cable to connect to MI3 or MI3M communications module.   
XXXUSB485   USB to RS232/422/485 converter 
RAYMI3COMMI   Installation of MI3 sensing head with MI3/MI3M communications box
    MECHANICAL ACCESSORIES
XXXMIACMN   Sensing head mounting nuts - 5 pieces 
XXXMIACFB   Sensing head fixed mounting bracket 
XXXMIACAB   Sensing head adjustable mounting bracket 
XXXMIACAJ   Air purge jacket (no cooling) - For use in ambient temperatures <200°C (<392°F). 
XXXMIACAJI   Air purge jacket (no cooling) - installed, for MI3xxLTH only possible option - For use in ambient temperatures <200°C (<392°F).
XXXMIACCJ   Air cooling and purging system with .8m (2.8') insulated air hose.  For use in ambient temperatures <200°C (<392°F).  Not compatible with MI3LTH.
XXXMIACCJ1   Air cooling and purging system with 2.8m (9.2') insulated air hose.  For use in ambient temperatures <200°C (<392°F). Not compatible with MI3LTH. 
XXXMIACRAJ1   Right angle mirror with air purging systems.  For use in ambient temperatures <200°C (<392°F).  Not compatible with MI3LTH.
XXXMIACRAJ   Right angle mirror for use with air cooling and purging systems.  For use in ambient temperatures <200°C (<392°F).  Not compatible with MI3LTH.
XXXMIACPW   Zinc Sulfide protective window for MI sensors.  Not for use with air purging or air cooling systems.  
XXXMI3ACPWP   Polymer protective window for MI3 sensors.  Not for use with air purging or air cooling systems.  
XXXMI3ACCFL   MI3 Close Focus Lens Accessory, 10mm focus distance. LT models only.   
D82MIACAJ   Stainless steel air purge jacket (no cooling) - For use in ambient temperatures <200°C (<392°F)  
XXXUSBCABLE   USB cable assembly, 4 COND, USB-A(M), USB-MINI-B(M), Shielded, 2M
MI3 1M, 2M  Series
STANDARD MI3 HIGH TEMPERATURE SENSING HEADS: 1M AND 2M SENSING HEADS ARE RATED FOR A MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE OF 120°C (<250°F)
RAYMI31001MSF1    500 to 1,800°C (932 to 3,272°F), 1 µm, 100:1 D:S, 200mm Focus, 10 msec, 1m cable
RAYMI31001MSF3    500 to 1,800°C (932 to 3,272°F), 1 µm, 100:1 D:S, 2,200mm Focus, 10 msec, 1m cable
RAYMI31002MSF1    250 to 1,400°C (482 to 2,552°F), 1.6 µm, 100:1 D:S, 200mm Focus, 10 msec, 1m cable
RAYMI31002MSF3    250 to 1,400°C (482 to 2,552°F), 1.6 µm, 100:1 D:S, 2,200mm Focus, 10 msec, 1m cable
    1M and 2M sensing heads are rated for a maximum ambient temperature of 120°C (<250°F)
    SYSTEM EXPANSION ACCESSORIES
XXXMI3CONNBOX   Multi-channel sensor interface box for MI3 and MI3M series communications modules. Includes 8 sets of field wiring terminals wired in parallel to one 5 meter (16.4') cable to connect to MI3 or MI3M communications module.   
XXXUSBCABLE   USB cable assembly, 4 COND, USB-A(M), USB-MINI-B(M), Shielded, 2M 
XXXUSB485   USB to RS232/422/485 converter 
XXXSYSPS   24VDC power supply (100/240),1.3 amps
    MECHANICAL ACCESSORIES
XXXMI3100MN   Stainless steel mounting nuts (2) -metric threads 
XXXMI3100FB   Stainless Steel Fixed Bracket 
XXXMI3100ADJB   Stainless Steel Adjustable Bracket  
XXXMI3100AP   Metric Air Purge Collar  
XXXMI3100RAM   Right Angle Mirror, metric thread  
MI3 SERIES COMMUNICATIONS BOXES
RAYMI3COMM   MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 communications. Select the type of standard sensing heads listed above. 
RAYMI3COMMI   MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 communications and sensing head installed. Select the type of standard sensing heads listed above and order as a separate line item. 
RAYMI3COMM4   MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 and RS485communications. Select the type of standard sensing heads listed above. For use over long distance or multi-drop networks and requires use of Smart RS485 converter. 
RAYMI3COMMM   MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 and Modbus network communications interface. Select the type of standard sensing heads listed above.
RAYMI3COMME   MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 and Ethernet network communications interface with installed M12 fieldbus connector and built-in HTTP-Server server . Select the type of standard sensing heads listed above.
RAYMI3COMMP2   MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 and Profibus network communications interface with installed 9 pin D-sub fieldbus connector. Select the type of standard sensing heads listed above.
RAYMI3COMMP1   MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 and Profibus network communications interface with installed M12 fieldbus connector. Select the type of standard sensing heads listed above.
RAYMI3COMMPN   MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 and Profinet network communications interface with installed M12 fieldbus connector. Select the type of standard sensing heads listed above.
MI3M SERIES MULTICHANNEL DIN MOUNT COMMUNICATIONS BOXES
RAYMI3MCOMMN   Modular 3TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 communications (no user interface or display). Select the type and quantity (maximum of 4) of standard sensing heads listed above.
RAYMI3MCOMM   Modular 4TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 and RS485 communications. Select the type and quantity (maximum of 4) of standard sensing heads listed above. 
RAYMI3MCOMMA   Modular 6TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 and 4 galvanic isolated analog outputs. Select the type and quantity (maximum of 4) of standard sensing heads listed above.
RAYMI3MCOMMM   Modular 6TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 and Modbus network communications. Select the type and quantity (maximum of 4) of standard sensing heads listed above.
RAYMI3MCOMME   Modular 6TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 and Ethernet interface with built-in HTTP-Server. Select the type and quantity (maximum of 4) of standard sensing heads listed above.
RAYMI3MCOMMP   Modular 6TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 and Profibus network communications. Select the type and quantity (maximum of 4) of standard sensing heads listed above.
RAYMI3MCOMMPN   Modular 6TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 and Profinet interface. Select the type and quantity (maximum of 4) of standard sensing heads listed above.
XXXETHLTCB   7.5m Ethernet Cable (CAT5, 70°C) with M12 plug to connect RAYMI3COMME
GPS Series Sensing Heads
    Raytek RAYGPSSFL Standard Focus Infrared Temperature Sensor with Laser Sighting, 50:1 Optics
    Raytek RAYGPSCFL Infrared Temperature Sensor, Close Focus, 35:1
XXXGPSCERT   Calibration is traceable to the International System of Units (SI), through National Metrological Institutes such as NIST, certified w/ GPC display monitor (must be ordered as a separate line item)
  ACCESSORIES
XXXGPSCB4   Spare GPS Sensor Cable - 4 meter length 
XXXTXXACAP   Air purge collar 
XXXTXXACCA   Conduit adapter 
XXXTXXACPA   Pipe thread adaptor (Sighting Tubes listed below can be attached to this) 
XXXTXXACMN   Mounting nut  (spare) 
XXXTXXACFB   Fixed bracket  (spare) 
XXXTXXACAB   Adjustable bracket  (spare) 
XXXTXXACSB   Swivel bracket 
XXXTXXACSV   Sighting viewer setup tool (for GPR & TX )  
XXXTXXACRA   Right angle mirror (for targets at right angles to sensor axis)  
XXXTSTC12   30 cm (12") sighting tube, ceramic (up to 1500°C)  
XXXTST12   30 cm (12") sighting tube, stainless steel (up to 800°C)
XXXTXXACAFA   Adjustable Furnace Wall Mounting Assembly 
XXXTXXACFA   Wall Mount Flange Assembly 
98982-1   Replacment Laser Switch Box For GPS Sensor 
FLOW REGULATORS: FOR USE WITH COOLING/PURGING OPTIONS AND ACCESSORIES
XXXTXXWR    Water flow regulator (water cooling)  
XXXTXXAR   Air purging flow regulator assembly with air filter 
XXXTXXCAFR   Cooling air flow regulator (high capacity)  
GPC Series Monitor
RAYGPC   GPC panel-mount meter with standard 5 VDC alarm outputs 
RAYGPCM   GPC panel-mount meter with 3 A mechanical alarm outputs
     GPC MONITOR ACCESSORIES
XXXGPSSRAC   10 A/ 24 - 330 VAC Solid State Relay for use with 5Vdc alarm outputs from GPC monitor only 
XXXGPACFB   GPC mounting bracket for sub-panel mounting of monitor 
Raytek Marathon MM
RAYMM-LTS-CF1/SF1/SF2/SF3/VF1   Low Temp: -40 to 800°C (-40 to 1472°F), 8 to 14 microns spectral response, 70:1 optical resolution
RAYMM-MTS-CF1/SF1/SF2/SF3/VF1   Medium Temp: 250 to 1100°C (482 to 2012°F), 3.9 micron spectral response, 70:1 optical resolution
RAYMM-G5L-CF1/SF1/SF2/SF3/VF1   Glass Surface: 250 to 1650°C (482 to 3002°F), 5.0 micron spectral response, 70:1 optical resolution
RAYMM-G5H-CF1/SF1/SF2/SF3/VF1   Glass Surface: 450 to 2250°C (842 to 4082°F), 5.0 micron spectral response, 70:1 optical resolution
RAYMM-G7S-CF1/SF1/SF2/SF3/VF1   Glass Surface: 300 to 900°C (572 to 1552°F), 7.9 micron spectral response, 100:1 optical resolution
MM CABLE
XXX2CCB4   High-temp (200°C) 12 wire 12 pin conductor cable with connector, 4m (13 ft.) 
XXX2CCB8   High-temp (200°C) 12 wire 12 pin conductor cable with connector, 8m (26 ft.) 
XXX2CCB15   High-temp (200°C) 12 wire 12 pin conductor cable with connector, 15m (50 ft.) 
XXX2CCB30   High-temp (200°C) 12 wire 12 pin conductor cable with connector, 30m (100 ft.) 
XXX2CCB60   High-temp (200°C) 12 wire 12 pin conductor cable with connector, 60m (200 ft.) 
XXX2CLTCB4   Low-Temp (85°C) 12 wire 12 pin conductor cable with connector, 4m (13ft.) 
XXX2CLTCB8   Low-Temp (85°C) 12 wire 12 pin conductor cable with connector, 8m (26ft.) 
XXX2CLTCB15   Low-Temp (85°C) 12 wire 12 pin conductor cable with connector, 15m (50 ft.) 
XXX2CLTCB30   Low-Temp (85°C) 12 wire 12 pin conductor cable with connector, 30m (100 ft.) 
XXX2CLTCB60   Low-Temp (85°C) 12 wire 12 pin conductor cable with connector, 60m (200ft.) 
    An external terminal block is included with each cable.
CARBON ANODE BAKE FURNACE SOLUTION
CABFR1ACF1   4 Type of Cable (3, 4, 6, 10 meter)
CABFR1BCF1   4 Type of Cable (3, 4, 6, 10 meter)
 INSTALLATION ACCESSORIES FOR CARBON ANODE BAKE FURNACE     
 CABINSTALL1    Carbon Anode Bake Furnace Installation Kit.  Stainless Steel hardware with quick disconnect, air purge, sight tube and 3m (10ft.) protection tube. For use with 3m fiber-optic cable.  
 CABINSTALL2    Carbon Anode Bake Furnace Installation Kit.  Stainless Steel hardware with quick disconnect, air purge, sight tube and 4m (13ft.) protection tube. For use with 4m fiber-optic cable.   
 CABINSTALL4    Carbon Anode Bake Furnace Installation Kit.  Stainless Steel hardware with quick disconnect, air purge, sight tube and 10m (30ft.) protection tube. For use with 3m fiber-optic cable.   
 XXXFRFAWCKIT     Field installable, Electronics cooling platform   
 SMART RS485 CONVERTERS:  These RS-485 to RS-232 interface converters are recommended for use with all Raytek Software Packages 
XXXUSB485   USB to RS232/422/485 converter 
 SPARE PARTS     
 XXXFR1HCF1B     Replacement/Spare fiber-optic head 
XXXFR1CB3     3m (10ft.) FR1 fiber-optic cable 
 XXXFR1CB4     Replacement/Spare 4m (13ft.) fiber-optic cable 
XXXFR1CB6     6m (20ft.) FR1 fiber-optic cable 
 XXXFR1CB10    10m (33ft.) FR1 fiber-optic cable 
BF1FRWINDOW   Sapphire protective Window mounted in Stainless Steel bezel  
RAYTX-S (Smart Series) 
RAYTX-S-LT   Low Temp: -18 to 500°C (0 to 932°F) / 8 to 14 microns, TXSLT default scaling is -18 to 500°C (0 to 932°F) and can be field set up to 0 to 1000°F), TXFLT output fixed and scaled to 0 to 1000°F, TXCLT output is fixed and scaled to -18 to 500°C
RAYTX-S-LT0   Low Temp: 0 to 500°C / 8 to 14 microns, TXCLT output is fixed and scaled 0 to 500°C (For use with TXC units only)
RAYTX-S-MT   Medium Temp: 200 to 1000°C (392 to 1832°F) / 3.9 microns, TXSMT default scaling is 200 to 1000°C (392 to 1832°F), TXFMT output fixed and scaled to 400 to 1800°F, TXCMT output is fixed and scaled to 200 to 1000°C
RAYTX-S-HT   High Temp: 500 to 2000°C (932 to 3632°F) / 2.2 microns, TXSHT default scaling is 500 to 2000°C (932 to 3632°F), TXFHT output fixed and scaled to 950 to 3600°F, TXCHT output is fixed and scaled to 500 to 2000°C
RAYTX-S-G5   Glass Surface: 250 to 1650°C (482 to 3002°F) / 5.0 microns, TXSG5 default scaling is 250 to 1650°C (482 to 3002°F), TXFG5 output fixed and scaled to 500 to 3000°F, TXCG5 output is fixed and scaled to 250 to 1650°C
RAYTX-S-P7   Thin Film Plastics (Polyester & Teflon): 10 to 360°C (50 to 680°F) / 7.9 microns, TXSP7 default scaling is 10 to 360°C (50 to 680°F), TXFP7 output fixed and scaled to 50 to 650°F, TXCP7 output is fixed and scaled to 10 to 360°C
FOCUS OPTION FOR RAYTX-S
SF   Standard Focus, (33:1 D:S for all models except HT which has 60:1)
CF1   Close Focus 1, (Not available for P7, consult factory for special G5 close focus)
CF2   Close Focus 2, (Not available for P7, consult factory for special G5 close focus)
PSF   Plastic Fresnel Lens, Standard Focus, 15:1 D:S for LT models only
    OPTION FOR RAYTX-S
IS4   Intrinsically-Safe Rating, for TXS models only
EX II 2G Ex ib IIC T4 Gb (gases/vapors)
EX II 2D Ex ibD IIIC T135°C Db (dusts)
IS4W   Intrinsically-Safe Rating for TXS including Water/Air Cooled Housing/Air Purge Collar
EX II 2G Ex ib IIC T4 Gb (gases/vapors)
EX II 2D Ex ibD IIIC T135°C Db (dusts)
IS5   Intrinsically-Safe Rating, for TXS models only, PTB-approval
EX II 2G Ex ib IIC T4 Gb (gases/vapors)
EX II 2D Ex ibD IIIC T135°C Db (dusts)
IS5W   Intrinsically-Safe Rating for TXS including Water/Air Cooled housing/Air Purge Collar, Stainless Steel
EX II 2G Ex ib IIC T4 Gb (gases/vapors)
EX II 2D Ex ibD IIIC T135°C Db (dusts)
XXXTXCERT   Calibration is traceable to the International System of Units (SI), through National Metrological Institutes such as NIST (order as a separate line item)
XXXTXACTWL   Amtir Protective Window for LT model 
XXXTXACTWM   Sapphire Protective Window for MT model
XXXTXACTWH   Glass Protective Window for HT model 
XXXTXACTWGP   Calcium Fluoride Protective Window for G5 and P7 models 
XXXTXACTWLF1   Plastic Foil Protective Window in stainless Steel frame - for use with Laser-sighted models  (includes 10 spare foils) 
XXXTWLF   10 spare plastic foils for XXXTXACTWLF1 
XXXTXACTWLS   Stainless Steel Amtir Protective Window for LT model 
NOTE:  Protective windows are shipped uninstalled from the factory. To signify "factory installed" window please add "I" to the end of the part number (e.g. XXXTXACTWL becomes XXXTXACTWLI) 
XXXTXACRCK   Remote Communications Kit for Smart Model TXS, includes HART/RS232 adapter, cables & DataTemp Multidrop software. 
XXXSYSPS   24VDC power supply (100/240),1.3 amps
RAYGPC   Remote Panel Mount  Display and Power Supply for XR Sensors  
RAYGPCM   GPC panel-mount meter with 3 A mechanical alarm relay outputs, fully isolated electrical inputs and outputs, 110/220 VAC power  
BFATXISSET   Required Complete ABB power supply, IS barrier and isolater set for Intrinsically safe TX sensors
XXXTXXACAP   Air purge collar  
XXXTXXACCA   Conduit adapter 
XXXTXXACPA   Pipe adapter (Sighting Tubes listed below can be attached to this) 
XXXTXXACMN   Mounting nut  (spare) 
XXXTXXACFB   Fixed bracket  (spare) 
XXXTXXACAB   Adjustable bracket  (spare)
XXXTXXACSB   Swivel bracket 
XXXTXXACSV   Sighting viewer setup tool  
XXXTXXACRA   Right angle mirror (for targets at right angles to sensor axis) 
XXXTXXACAFA   Adjustable Furnace Wall Mounting Assembly  
XXXTXXACFA   Wall Mount Flange Assembly  
XXXTXXACAPS   Stainless Steel Air Purge Collar  
     
THERMOJACKET: EXTRA RUGGED CAST METAL HOUSING FOR THERMAL, MECHANICAL, & ENVIRONMENTAL PROTECTION FOR MARATHON SENSORS, AND TX SENSORS. 
RAYTXXTJ3   ThermoJacket housing for TX sensors 
THERMOJACKET ACCESSORIES
XXXTXXMF    Mounting Flange for ThermoJacket 
XXXTXXMB   Adjustable mounting base for ThermoJacket  
XXXTXXGTQ   Blast Gate Assembly with Quartz Window (HT model)  
XXXTXXGTA   Blast Gate Assembly with Amtir Window (LT, MT, G5, P7 models)  
XXXTXXAPA   Adjustable Pipe Adapter assembly 
XXXTXXMST   Mounting flange for use with sighting tubes
XXXTSTC12   30 cm (12") sighting tube, ceramic (up to 1500°C) 
XXXTST12   30 cm (12") sighting tube, stainless steel (up to 800°C)
BEESIGHTT   30 cm (12") sighting tube, carbon steel with 45 degree end cut and slotted weep hole at base  
FLOW REGULATORS: FOR USE WITH COOLING/PURGING OPTIONS AND ACCESSORIES
XXXTXXWR    Water flow regulator (water cooling)  
XXXTXXAR   Air purging flow regulator assembly with air filter  
XXXTXXCAFR   Cooling air flow regulator (high capacity)  
 THERMOJACKET & ACCESSORIES
THERMOJACKET: EXTRA RUGGED CAST METAL HOUSING FOR THERMAL, MECHANICAL, & ENVIRONMENTAL PROTECTION FOR MARATHON SENSORS, AND TX SENSORS. 
RAYTXXTJ3   ThermoJacket housing for TX sensors 
RAYTXXTJ4   ThermoJacket housing for Marathon MM Sensors 
RAYTXXTJ5   ThermoJacket housing for XR sensors 
THERMOJACKET ACCESSORIES
XXXTXXMF    Mounting Flange for ThermoJacket 
XXXTXXMB   Adjustable mounting base for ThermoJacket  
XXXTXXGTQ   Blast Gate Assembly with Quartz Window (HT model)  
XXXTXXGTA   Blast Gate Assembly with Amtir Window (LT, MT, G5, P7 models)  
XXXTXXAPA   Adjustable Pipe Adapter assembly 
XXXTXXMST   Mounting flange for use with sighting tubes  
XXXTSTC12   30 cm (12") sighting tube, ceramic (up to 1500°C)  
XXXTST12   30 cm (12") sighting tube, stainless steel (up to 800°C)  
BEESIGHTT   30 cm (12") sighting tube, carbon steel with 45 degree end cut and slotted weep hole at base 
XXX2CFT   Focus Adjustment Tool, for use when MR1S sensors are installed in a Thermojacket. 
BF2TJEXTENDER   ThermoJacket Extension flange for CCD camera accessories mounted on MR Sensor in ThermoJacket 
BD3TJBACK   ThermoJacket Rear cover with Peep-sight used for sighting Marathon models without removal  
XXXGTQHTW   Replacement Quartz Window for Blast Gate Assembly
JNTHDKIT   Conversion Kit to install TX into existing Thermo-Jacket
JNTORINGKIT   5 complete O-ring sets for service of ThermoJackets
FLOW REGULATORS: FOR USE WITH COOLING/PURGING OPTIONS AND ACCESSORIES
XXXTXXWR    Water flow regulator (water cooling)  
XXXTXXAR   Air purging flow regulator assembly with air filter  
XXXTXXCAFR   Cooling air flow regulator (high capacity)  
Raynger® 3i Plus
RAYR3IPLUS1ML   1 micron w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), Bluetooth 4.0, USB
RAYR3IPLUS1MSCL   1 micron w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II) + Scope
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), Bluetooth 4.0, USB
RAYR3IPLUS2ML   1.6 micron w/ Dual Laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 400°C to 2000°C (752 to 3632°F), Bluetooth 4.0, USB
RAYR3IPLUS2MSCL   1.6 micron w/ Dual Laser  (EN60825 Class 2, FDA Class II) + Scope,
DS 250:1, 400°C to 2000°C (752 to 3632°F), Bluetooth 4.0, USB
RAYR3IPLUSNBT1ML   1 micron w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB
RAYR3IPLUSNBT1MSCL   1 micron w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II) + Scope
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB
RAYR3IPLUSNBT2ML   1.6 micron w/ Dual Laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 400°C to 2000°C (752 to 3632°F), USB
RAYR3IPLUSNBT2MSCL   1.6 micron w/ Dual Laser  (EN60825 Class 2, FDA Class II) + Scope,
DS 250:1, 400°C to 2000°C (752 to 3632°F), , USB
3IPLUS Accessories
XXXR3IPLUSCC   Carrying case
XXXR3IPLUSSTRAP   Neck strap 
XXXR3IPLUSACCU  
Spare Lithium-ion rechargeable battery, 2.5 Ah 
XXXR3IPLUSPS   Mini USB port adaptor with multi-country power plug 
    (100 – 240 VAC, 50/60 Hz), including SAA, EU, UK, US and CCC
XXXR3IPLUSPSCON   Mini USB-to-DC jack converter for charging battery separately 
XXXR3IPLUSUSBCB   Computer cable with USB-to-Mini USB, 1.5 m (4.9 ft)
Raytek® MP150 Linescanner
RAYTMP150-LT   20 to 350°C (68 to 662°F), 3 to 5 µm 
RAYTMP150-MT   100 to 800°C (212 to 1472°F),  3.9 microns 
RAYTMP150-G5   100 to 950°C (212 to 1742°F),  5 microns
RAYTMP150-P30   30 to 250°C   (86 to 482°F),       3.43 microns 
RAYTMP150-P31   100 to 350°C (212 to 662°F),    3.43 microns
RAYTMP150-1M   600 to 1200°C (1112 to 2192°F), 1 micron
RAYTMP150-2M   400 to 950°C (752 to 1742°F),    1.6 micron 
RAYTMP150-HR   100 to 650°C (212 to 1202°F),    3.5 to 4 micron
HR scanners are purpose built for cement scanning applications and include an internal heater and special focus distance as standard equipment. They are not equipped with a High Pressure Air Purge (HPAP). As such the only available part number is RAYTMP150HRR1.
Comunication Option R   RJ-45: Scanner data link is configured to plug into any standard RJ45 Ethernet network socket
Data Point Option (0)   Standard configuration: 512 data points per scan line (up to 80Hz), 256 data points (80 to 150Hz)
Data Point Option (1)   Enhanced configuration: 1024 data points per scan line (up to 40Hz), 512 data points per scan line (40 to 80Hz), 256 data points (80 to 150Hz)
XXXTMP150CERT   Calibration is traceable to the International System of Units (SI), through National Metrological Institutes such as NIST (order as a separate line item)
MP150 INFRARED LINESCANNER ACCESSORIES
XXXHSFIC1   High Speed Fiber-Optic/RJ45 Converter (1 Channel)
XXXHSFIC4   High Speed Fiber-Optic/RJ45 Converter (4 Channel) 
XXXHSFICBOX   BOX FOR FIBER OPTIC/RJ45 CONVERTER + PS
SVCOSSAPKG   On-site Start-up and Commissioning Service (North America Only)
XXXTMP50ACMP   Mounting Plate for setting on a Tripod   
XXXTMP50ACRMB   Adjustable Rugged Mounting Base, includes scanner mounting plate  
XXXTXXWR   Water Flow Regulator 
XXXTMP50THERM   Thermostatic Control System  
XXXTXXCAFR   Air Flow Regulator, high capacity, for purging window 
XXXTMP50ACFG   Laser Enhancing Filter Eyeglasses for laser sighting 
XXXTMP50SPSCB   Spare MP50 power cable, 180°C max.     7.5 meters (25 ft.) long  
XXXTMP50SPSCB10   Spare MP50 power cable, 180°C max.     10 meters (33 ft.) long 
XXXTMP150SPETHCB   Spare MP150 Ethernet cable, 180°C max. 7.5 meters (25 ft.) long  
XXXTMP150SPETHCB10   Spare MP150 Ethernet cable, 180°C max. 10 meters (33 ft.) long  
XXXTMP50S485CB   Spare MP50 RS485 Cable with RS232 converter,180°C max.   7.5 meters (25 ft.) long   
XXXTMP50S485CB10   Spare MP50 RS485 Cable with RS232 converter,180°C max.   10 meters (33 ft.) long. 
XXXTMP50S4PCN   Spare MP50 4-pin connector  
XXXTMP50S6PCN   Spare MP50 6-pin connector 
XXXTMP50AC485CV   Spare RS485 converter for MP50 (no cable) 
XXXSYS485CV   RS232/RS485 Converter (required for Output Modules). 
XXXSYSPS   24VDC power supply (100/240),1.3 amps
XXXUSB485   USB to RS232/422/485 converter 
XXXTMP150ACSWK1M   SPARE WINDOW FOR MP1501M
XXXTMP150ACSWK2M   SPARE WINDOW FOR MP1502M
XXXTMP150ACSWKG5   SPARE WINDOW FOR MP150G5
XXXTMP150ACSWKHR   SPARE WINDOW FOR MP150HR
XXXTMP150ACSWKLT   SPARE WINDOW FOR MP150LT
XXXTMP150ACSWKMT   SPARE WINDOW FOR MP150MT
XXXTMP150ACSWKP3   SPARE WINDOW FOR MP150P3
XXXTMP150FSNPT   NPT Fitting Set
XXXTMP150FSISO   ISO Fitting Set
XXXTMP150ACCC   Carrying case
High Temp Enclosure
XXXSYSENC   Enclosure & Base
Stainless steel enclosure with mounting base and integrated fail-safe shutter, includes grommet plates for wiring and cooling water (if req'd) and mounting aperture for high performance vortex cooler 
XXXSYSENCICP   Internal Cold-Plates
Internal cold plates designed to cool scanner directly, Eliminates the need to disconnect plumbing fittings to remove scanner, supplied pre-connected with high temperature hoses - supplied as set of two. 
SYSENCVT   High Performance Vortex Cooler
Separates compressed air (or nitrogen) into hot and cold streams to actively cool enclosure interior 
XXXSYSENCWCS   Water Cooled Shield
Stainless steel high performance water shield. One inch water inlet and outlet permit high flow rates and extremely high heat removal capability. 
XXXSYSENCIS   Insulating Shield
A custom stainless steel envelope filled with high performacne refractory material. Placed closest to the process, it prevents heat form entering the enclosure and lessens the heat removal requirements of other elements. 
 TF150 Process Imaging System for Thermoforming
RAYTTF150-LT   TF150 System with MP150LT 20 to 350°C   (68 to 572°F),  3 to 5 microns  
RAYTTF150-MT   TF150 System with MP150MT, 100 to 800°C (212 to 1472°F),  3.9 microns 
RAYTTF150-P30   TF150 System with MP150P30,  30 to 250°C   (86 to 482°F),  3.43 microns  
RAYTTF150-31   TF150 System with MP150P31, 100 to 350°C (212 to 662°F),  3.43 microns  
OPTION FOR TF150
XXXTMP150CERT   Calibration is traceable to the International System of Units (SI), through National Metrological Institutes such as NIST (order as a separate line item)
XXXTMP50ACRMB   Adjustable Rugged Mounting Base (includes scanner mounting plate)  
XXXHSFIC1   High Speed Fiber-Optic/RJ45 Converter (1 Channel)
XXXHSFIC2   High Speed Fiber-Optic/RJ45 Converter (4 Channel) 
XXXHSFICBOX   Housing, Fiber optic/RJ-45 converter and power supply
SVCOSSAPKG   On-site Start-up and Commissioning Service (North America Only)
 
GS150/GS150LE Process Imaging System for Glass Processing
RAYTGS150G5R1   specifies a Glass System with a low temperature 5µm linesscanner with RJ-45 type cable and 1024 maxmum data points per scan line.
RAYTGS150G5R0   specifies a Glass System with a low temperature 5µm linesscanner with RJ-45 type cable and 1024 maxmum data points per scan line.
UPGRADES    
RAYTGS150LEUPGRADE   The GS150LE system was developed specifically to monitor glass which has been coated on one side with a low-emissivity coating.  Includes specialized MI3 sensor and GS150LE software, air-purge jacket, PC connection Kit
OPTIONS    
XXXTMP150CERT   Calibration is traceable to the International System of Units (SI), through National Metrological Institutes such as NIST (order as a separate line item)
XXXTMP50ACRMB   Adjustable Rugged Mounting Base (includes scanner mounting plate) 
     
     
XXXHSFIC1   High Speed Fiber-Optic/RJ45 Converter (1 Channel)
XXXHSFIC2   High Speed Fiber-Optic/RJ45 Converter (4 Channel) 
XXXHSFICBOX   Housing, Fiber optic/RJ-45 converter and power supply
SVCOSSAPKG   On-site Start-up and Commissioning Service (North America Only)
ES150 Process Imaging System for Film and Flat Sheet Extrusion or Continuous Web Processes
RAYTES150-LT    ES150 System with MP150LT 20 to 350°C   (68 to 572°F),  3 to 5 microns   
RAYTES150-MT    ES150 System with MP150MT, 100 to 800°C (212 to 1472°F),  3.9 microns  
RAYTES150-G5    ES150 System with MP150G5, 100 to 950°C (212 to 1742°F),  5 microns 
RAYTES150-P30    ES150 System with MP150P30,  30 to 250°C   (86 to 482°F),  3.43 microns   
RAYTES150-P31    ES150 System with MP150P31, 100 to 350°C (212 to 662°F),  3.43 microns   
RAYTES150-1M    ES150 System with MP1501M, 600 to 1200°C (1112 to 2192°F), 1 micron 
RAYTES150-2M    ES150 System with MP1502M, 400 to 950°C (752 to 1742°F),    1.6 micron  
OPTIONS    
XXXTMP150CERT   Calibration is traceable to the International System of Units (SI), through National Metrological Institutes such as NIST (order as a separate line item)
XXXTMP50ACRMB   Adjustable Rugged Mounting Base (includes scanner mounting plate)  
XXXHSFIC1   High Speed Fiber-Optic/RJ45 Converter (1 Channel)
XXXHSFIC2   High Speed Fiber-Optic/RJ45 Converter (4 Channel) 
XXXHSFICBOX   Housing, Fiber optic/RJ-45 converter and power supply
SVCOSSAPKG   On-site Start-up and Commissioning Service (North America Only)
EC150 Process Imaging System for Film and Flat Sheet Extrusion or Continuous Web Processes
RAYTEC150-P30-R    EC150 System with MP150P30,  30 to 250°C   (86 to 482°F),  3.43 microns   
RAYTEC150-P31-R    EC150 System with MP150P31, 100 to 350°C (212 to 662°F),  3.43 microns   
OPTIONS    
XXXTMP150CERT   Calibration is traceable to the International System of Units (SI), through National Metrological Institutes such as NIST (order as a separate line item)
XXXTMP50ACRMB   Adjustable Rugged Mounting Base (includes scanner mounting plate)  
XXXHSFIC1   High Speed Fiber-Optic/RJ45 Converter (1 Channel)
XXXHSFIC2   High Speed Fiber-Optic/RJ45 Converter (4 Channel) 
XXXHSFICBOX   Housing, Fiber optic/RJ-45 converter and power supply
SVCOSSAPKG   On-site Start-up and Commissioning Service (North America Only)
CS210 Infrared Linescanning System for Rotary Kilns
RAYTCS211R1   CS211 Rotating Kiln System (Single Scanner)
Linescanner MP150HR
Protective Housing XXXSYSPHSS, stainless steel
Position Indicator with junction box (XXXSYSSECPI)
System Connection Box (field) CS210CONBOX
Fibre Optic Converter Housing XXXHSFICBOX (control room
DataTemp CS Software
Documentation
RAYTCS212R1   CS212 Rotating Kiln System (Dual Scanner)
2 Protective Housings XXXSYSPHSS, stainless steel
Position indicator with junction box (XXXSYSSECPI)
2 System Connection Boxes (field) CS210CONBOX
Fibre Optic Converter Housing XXXHSFICBOX (control room)
DataTemp CS Software
Documentation
RAYTCS213R1   CS213 Rotating Kiln System (Triple Scanner)
3 Linescanners MP150HR
3 Protective Housings XXXSYSPHSS, stainless steel
Position indicator with junction box (XXXSYSSECPI)
3 System Connection Boxes (field) CS210CONBOX
Fibre Optic Converter Housing XXXHSFICBOX (control room)
DataTemp CS Software
Documentation
RAYTCS214R1   CS214 Rotating Kiln System (Quad Scanner)
4 Linescanners MP150HR
4 Protective Housings XXXSYSPHSS, stainless steel
Position indicator with junction box (XXXSYSSECPI)
4 System Connection Boxes (field) CS210CONBOX
Fibre Optic Converter Housing XXXHSFICBOX (control room)
DataTemp CS Software
Documentation
RAYCS210EXT   CS21x Extension  KIT
Maximum Extension up to a four Scanner System
1 Scanner RAYTMP150HRR1
1 Stainless Steel protective housing incl. Mounting Base XXXSYSPHSS
1 System Connection Box XXXCS210CONBOX
Scanner Cable Set LT
New License file (Serial number from all existing scanners needed with P.O.)
     
    ACCESSORIES
XXXSYSCS210CON   Serial Ethernet Converter
    Please note: Always necessary to connect with following components:XXXTCSLRM210, FAN Control Hardware, XXXTCS200BZ and XXXTCS200SM
XXXCS210CONBOX   CS210CONBOX,CS210 SYSTEM CONNECTION BOX
XXXCS210ENCON   Endurance Connection Box
XXXSYS16DA*   RS485 Remote Controller with 16 Digital-Outputs
XXXSYS7RA   7-Channel Relays Output Modul
XXXTCS210BZ   Burning Zone Monitoring: Endurance Connection Box
Endurance Ratio Pyrometer, 600 to 1800°C
15 m High Temperature Cable
ThermoJacket Housing for E-TJ1
Blast Gate Assembly with Quartz Window
30 cm sighting tube, stainless steel
Adjustable Pipe Adapter assembly
Adjustable Mounting Base for Thermojacket
Air Flow/Pressure Regulator Assembly
XXXTCS200SM   Shadow Monitoring: consists of MI Connection Box, MIH Sensor  -40 to 600°C, 8 m high temperature cable,  Air Purge Jacket, stainless steel, Adjustable Mounting Bracket.
XXXTCSLRM210   Live Ring Migration for CS210 System, complete with LRM Remote Controller & 3 position indicators
XXXSYSLDM   Laser distance meter
XXXPi20FO1   Fiber Optic Cable 150 m 
XXXPi20FO2   Fiber Optic Cable 300 m
SVCOSSAPKG   On-site Start-up and Commissioning Service (Item # 2509605/North America only)
XXXSYS4AA   Analog Output Module (4 channels, mA or V)
XXXSYS485CV   RS232/RS485 Converter (required for Output Modules) 
     
    CS100/200 UPGRADES to CS210 
XXXCS210BUPGRADE   Basic Upgrade to CS Software. This is not a full upgrade to the level of CS210
Not all functions of CS210 Upgrade are supported.
No new wiring of system needed.
XXXCS211BUPGRADE   CS101 to CS211 (1 scanner system)
Basic System Upgrade without new Scanner. 
This upgrades requires the use of the MP150 line scanner to utilize all funcitonality.
Will work with MP50 (older generation) but not all features will be available
New wiring of system needed.
XXXCS212BUPGRADE   CS102  to  CS212 (2 scanner system)
Basic System Upgrade without new Scanner. 
This upgrades requires the use of the MP150 line scanner to utilize all funcitonality.
Will work with MP50 (older generation) but not all features will be available
New wiring of system needed.
RAYCS211FUPGRADE   Full System Upgrade (1 scanner system) with new Scanner MP150.
New wiring of system needed.
Accessories analogous to a new CS211 system.
RAYCS212FUPGRADE   Full System Upgrade (2 scanner system) with new Scanner MP150.
New wiring of system needed.
Accessories analogous to a new CS212 system.
CS210 Infrared Linescanning System for Rotary Kilns Upgrades & Accessories
XXXTCS3D210   3D View Software Upgrade for existing CS210 systems
XXXTCSRFM210   Refractory Management Software (incl. 3D Software) Upgrade for existing CS210 Systems
XXXCS210CONBOX   CS210 System Connection Box
XXXCS210ENCON   Endurance Connection Box
E1RL-F2-L-0-0   Endurance Ratio Pyrometer, 600 to 1800°C 
A-CB-HT-M16-W12-15   15 m High Temperature Cable, 200°C 
A-TJ-EN   ThermoJacket Housing for Endurance 
XXXTXXGTQ   Blast Gate Assembly with Quartz Window (HT models)
XXXTST12   30 cm sighting tube, stainless steel 
XXXTXXAPA   Adjustable Pipe Adapter assembly 
XXXTXXMB   Adjustable Mounting Base for Thermojacket 
XXXTXXAR   Air Flow/Pressure Regulator Assembly 
XXXSYSCS200MICON   MI Connection Box (necessary for MIH Sensor)
RAYMI310LTHCB8   MI3 Sensor, -40 to 600°C, 8 to 14 µm, D:S 10:1, 130 ms, 8 m cable  
D82MIACAJ   Air Purge Jacket, stainless steel 
XXXMIACAB   Adjustable Mounting Bracket 
RAYTMP150HRR1   Kiln Scanner RAYTMP150HRR1 
XXXSYSPS1   Industrial Power Supply Extra 240VAC/24VDC/2,5A 
XXXSYSPHSS   Stainless Steel Protective Housing 
XXXSYSECPI   Position Indicator 
XXXSYSPHSW   Protective Window For SYSPHSS 
XXXHSFIC4   High Speed Fiber-Optic/RJ45 Converter (4 canals)
XXXSYSCONNBOXHEAT   Heater System
XXXTMP150FSNPT   NPT Fitting Set
XXXTMP150FSISO   ISO Fitting Set
XXXTCSLRMMCONNBOX   LRM Remote Control box
MP150 SYSTEM ACCESSORIES - ES150, EC150, TF150 and GS150
RAYSYSSOFTWARE   MP150 systemsoftware DTDP 
XXXSYSPS   Ind. Power Supply Standard 100VAC to 240VAC/24VDC/1.3A for DIN rail mounting
XXXSYSPS1   Industrial Power Supply 100VAC to 240VAC/24VDC/2.5A for DIN rail mounting
XXXETHBASICKIT   Basic Kit for Output Adding
XXXETH16DI   16-Channel Digital Input
XXXETH16DO   16-Channel Digital Output
XXXETH2AISO   Passive Current Isolator
XXXETH2AOC0   Analog Output Module 0-20 mA (2 each)
XXXETH2AOC4   Analog Output Module 4-20 mA (2 each)
XXETH2AOV   Analog Voltage Output Module 
XXXETH2R   Output Relay (2 each)

Sản phẩm liên quan

ANS-22N- Hộp số- 100% Jap ...

V130-J-TRA22- Bộ điều khi ...

US7-B5-T42- Bộ lập trình ...

US5-B10-RA28- Bộ điều khi ...

US5-B10-B1- Bộ điều khiển ...

V130-J-T38- Bộ điều khiển ...

V130-J-T38- Bộ điều khiển ...

USC-B10-RA28- Bộ điều khi ...

USC-B3-T20- Bộ điều khiển ...

V430-J-R34- Bộ lập trình ...

V430-J-RH6- Bộ lập trình ...

V430-J-RA22- Bộ lập trình ...

V430-J-T38- Bộ lập trình ...

V350-J-B1- Bộ Lập Trình P ...

V350-J-TR20- Bộ Lập Trình ...

V350-J-R34- Bộ Lập Trình ...

V350-J-TR34- Bộ Lập Trình ...

V350-J-TR6- Bộ Lập Trình ...

V350-J-TA24/V350-JS-TA24- ...

V350-J-RA22- Bộ Lập Trình ...

V350-J-TA24/V350-JS-TA24- ...

RAYTMP150-2M- Fluke Proce ...

RAYTMP150-LT- Fluke Proce ...

RAYR3IPLUSNBT2MSCL- Fluke ...

RAYR3IPLUSNBT1ML- Fluke P ...

RAYR3IPLUS1MSCL- Fluke Pr ...

XXXTSTC12- Fluke Process ...

RAYTXXTJ5- Fluke Process ...

XXXTXACTWLF1- Máy quét tu ...

RAYTX-S-P7- Fluke Process ...

RAYTX-S-LT0- Fluke Proces ...

XXX2CLTCB15- Fluke Proces ...

RAYMM-G7S-CF1/SF1/SF2/SF3 ...

RAYMM-G5H-CF1/SF1/SF2/SF3 ...

RAYMM-LTS-CF1/SF1/SF2/SF3 ...

XXXGPSSRAC- Fluke Process ...

XXXTXXCAFR- Fluke Process ...

XXXTXXACAFA- Fluke Proces ...

XXXTXXACFB- Fluke Process ...

RAYMI3MCOMMPN- Fluke Proc ...

RAYMI3MCOMMM- Máy quét tu ...

RAYMI3COMMP2- Máy quét tu ...

MSE-200- Đại lý Takuwa Vi ...

TWC-010-01- Hệ thống cảnh ...

PC-AR-00D- Thiết bị đo mự ...

TWP-02R- Hệ thống cảnh bá ...

TSV-01C - Bộ hiển thị đón ...

SW-5CL- Cảm biến dây rung ...

CPS-10-A- Thiết bị quan t ...

STX100- Thiết bị đo mực n ...

OPQS-10WPS- Đo mực nước k ...

OPQS-50WPS- Bộ hiển thị đ ...

Thiết bị đo mực nước đập- ...

PRRB-7.5HP- MÁY THỔI KHÍ- ...

PRRB-10HP- MÁY THỔI KHÍ- ...

PRPS-1300M/M- BỘT PHUN- P ...

PRCC-50K- PORA Vietnam

PRHL-10HP- PORA Vietnam

PRHL-3HP- PORA Vietnam

PR-LC50-250- PORA Vietnam

PR-DPA-150L-PORA Vietnam

PR-DPA-100L.A- BỘ ĐIỀU KH ...

PR-MED-15W- PORA Vietnam

PR-BM-90-200- PORA Vietna ...

PR-BM-60-300- PORA Vietna ...

PR-BM-40-250- PORA Vietna ...

PR-BS-15-200- PORA Vietna ...

PR-DU50W- PORA Vietnam

PRC-20C5- PORA Vietnam

PRC-10C4- PORA Vietnam

PRC-2.5C4- PORA Vietnam

PRC-10HA1- PORA Vietnam

PRC-65A3- PORA Vietnam

PRB-10HI1- PORA Vietnam

PRB-65YF3- PORA Vietnam

PRB-65W4- PORA Vietnam

PRB-45WI2- PORA Vietnam

PRB-1.2YN- PORA Vietnam

PRB-65Y3- PORA Vietnam

PRB-40Y4- PORA Vietnam

PR-DTC-3100P- BỘ ĐIỀU KHI ...

PR-DTC-4100A-E- Bộ điều k ...

PRTL-5000E- Cảm biến tải ...

PRTL-50PA/100PA/200PA- Cả ...

PR-DTC-2200RC- BỘ ĐIỀU KH ...

PR-DTC-2000- BỘ ĐIỀU KHIỂ ...

RHM5250MD531P102- Cảm biế ...

RHM4400MD531P102- Cảm biế ...

RHM2000MD531P102- Cảm biế ...

RHM1500MD701S1G2100- Cảm ...

RHM1050MV20AS1G2100- Cảm ...

RHM0450MR02AA01- Cảm biến ...

RHM0450MD531P102- Cảm biế ...

RHM0420MD701S1G8100- Cảm ...

RHM-0400M-D7-01S1G2100- C ...

RHM0350MK151S2B6100- Cảm ...

RHM0300MD701S1G8116- Cảm ...

RH-M-0150M-H101A11- Cảm b ...

RHM-0100M-R1-0AA02- Cảm b ...

RHM0050MD701S2B6101- Cảm ...

LHAD600M05002R2- Cảm biến ...

LHAT005M03502R2- Cảm biến ...

ERM1250MD841S1G5100- Cảm ...

ERM0400MD341A01- Cảm biến ...

EP00250MD341V03- Cảm biến ...

EHM0950MD341A01- Cảm biến ...

RPS0250MR051A01- Cảm biến ...

RD4CD3S0150MP05S3G8199121 ...

RHM5250MD531P102- Cảm biế ...

RHM1530MR02AA01- Cảm biến ...

RHM0600MP201S2G1100- Cảm ...

RHM0600MP021S1G2100- Cảm ...

RHM0420MD701S1G8100- Cảm ...

RHM0300MD701S1G8116- Cảm ...

RHM0170MD631P102- Cảm biế ...

RHM0160MK151S2B6100- Cảm ...

RHM0150MD701S1B8102- Cảm ...

RHM0070MD701S1G2100- Cảm ...

GPS1250MD601A0- Cảm biến ...

GPS0350MD601A0- Cảm biến ...

GHM1050MR031A0- Cảm biến ...

GHM0500MH011R01- Cảm biến ...

GHM0300MR031A0- Cảm biến ...

GBS0425MH101A0SC- Cảm biế ...

GBS0375MH101A0SC- Cảm biế ...

RHM5250MD531P102- Cảm biế ...

800-001900- ST420-DI-C-00 ...

800-076003- LRB2000 SPEED ...

800-001720-LRB1000 SPEED ...

800-050116- UDS 24VDC- EL ...

800-001840- DMS SPEEDSWIT ...

775-001400- SENSOR HE950 ...

800-001800- DMS SPEEDSWIT ...

800-001300- 8- Cảm biến r ...

00381351- BAUMULLER REPAR ...

00350434- Baumuller Repar ...

00101572- BAUMULLER REPAR ...

00101535- BAUMULLER REPAR ...

00381351- BAUMULLER REPAR ...

00350434- BAUMULLER REPAR ...

E1553-Rev3- Braun Vietnam

Braun Vietnam- E1518-6143 ...

E1594-Rev1- Braun Vietnam

E1553-Rev3- Braun Vietnam

E1518-61438-Rev1- Braun V ...

E1594-Rev1- Braun Vietnam

MRE-32SP101LKR10-G- NSD V ...

VLS-256PW100B- 100% JAPAN ...

MRE-G320SP062FAC- NSD Vie ...

APW020- ADFweb Vietnam

AC34012-ADFweb Vietnam

HD67029-B2-485-20- ADFweb ...

HD67673–MSTP-A1

AB1C/A2002-SE5- Econex Vi ...

RA/802125/M/300- Norgen/I ...

NJK3-015WM040-43- Honsber ...

HI-903/0228/HI-223- METRI ...

5550-111-010- METRIX VIET ...

ST5484E-151-132-XX-M1376- ...

TEM-I- HANS SCHMIDT VIETN ...

DTX-200- TENSION METERS- ...

749147-02- Heidenhain Vie ...

DTX-200- Hans-Schmidt Vi ...

SP900F-1950X350-210ST- SU ...

8.5000.8314.1024- Kuebler ...

SFH-220S- Miki PulleyViet ...

FTW23-AA4NWSJ+RX- E+H Vie ...

Beck Sensoren Vietnam- 98 ...

RAYCI1A10L- Fluke Process ...

RAYMI302LTSCB30- Đại diện ...

PR-SV-403- PORA VIETNAM- ...

PR-SV-102- PORA VIETNAM- ...

Bei Sensors Vietnam- DHM5 ...

DHM510-1800-001- Bei Sens ...

DTS-500- HANS-SCHMIDT VIE ...

DX2-1000- HANS SCHMIDT VI ...

TEM-I- HANS SCHMIDT VIETN ...

BASSCAM VIETNAM- F-CF-RC1 ...

BASSCAM VIETNAM- CFPFLG-B

BASSCAM VIETNAM- F-CF-RC2 ...

CFPFLG-B- 100% USA ORIGIN ...

CF-24-100F-A-2-DXX- 100% ...

F-CF-RC1-WI- 100% UK ORIG ...

F-CF-RC2-WI- 100% UK ORIG ...

8M03600420- VALBIA VIETNA ...

UCD-STPPP-PPPP-Y10S-PRP- ...

ICF-1150-S-SC- Moxa Vietn ...

774013- PILZ VIETNAM- RỜ ...

PTC-303D-I- PORA VIETNAM- ...

TLX-200AP- Towaseiden Vie ...

6011431857- BERNSTEIN VIE ...

PRB-20Y4- PORA VIETNAM

HI-903/0228/HI-223- METRI ...

SV5485- METRIX VIỆT NAM

HI-903/0228/HI-223- Metri ...

CF-24-100F-A-2-DXX- Đại L ...

LWH-0360- Novotechnik Việ ...

LT-M-0275-P-XL0202- GEFRA ...

21309- WESTCAR VIETNAM

25391- WESTCAR VIETNAM

VSF220-24- FINE SUNTRONIX ...

PR-DPA-100.A- PORA VIETNA ...

PRB-20Y4- PORA VIỆT NAM

PTC-303D- PORA Vietnam

DTS-500- HANS-SCHMIDT VIE ...

BASSCAM VIETNAM-CF-24-100 ...

BTL19KL- BTL5-S174-M0245- ...

BES02H7- HÀNG STOCK ANS G ...

F-CF-RC1-WI- BASSCAM VIỆT ...

F-CF-RC1-WI - BASSCAM VIE ...

BASSCAM VIETNAM-CF-24-100 ...

PR-DTC-4100.A- PORA VIETN ...

PR-DTC-3100P- PORA VIETNA ...

PRB-0.3YN- PORA VIETNAM- ...

ELGL2042- RST Instruments ...

Model:TP-U0260ES- CHINO V ...

D2174B3917- Ross Vietnam

SCB865600- Celduc Vietnam

Model: DT-311N- Hans Schm ...

DT-311N- Hans Schmidt Vie ...

Model:DT-361- Shimpo Viet ...

DT-361- Shimpo Vietnam

100% Italy Origin- A200E2 ...

A200E2B- Ados Vietnam

BES 516-300-S279- Cảm biế ...

BES 516-300-S279- Balluff ...

Model: TP-U0260ES- CHINO ...

TP-U0260ES- CHINO Vietnam

RST InstrumentsVietnam- E ...

ELGL2042- RST Instruments ...

DWL-8500XY- DIGI-PAS Viet ...

Model: DWL-8500XY- DIGI-P ...

DWL-8500XY- DIGI-PAS Viet ...

MTS Sensor Vietnam- LDSBR ...

Hans-Schmidt Vietnam- ETB ...

IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T- M ...

40B-96-5-99-RR-R0-3-0-1- ...

2301-SI-0-2R-1- Gefran Vi ...

RPS1400MR021A01- MTS Sens ...

MARK-10 Vietnam- Model: M ...

ESM750FG- MARK-10 Vietnam ...

M5-750- MARK-10 Vietnam

ESM750FG- MARK-10 Vietnam

ETB-2000- Hans-Schmidt Vi ...

OR2202-40A-20A-07- Kwangj ...

OR2201-40A-20A-07- Kwangj ...

KR2201-25A-10A- Kwangjin ...

KR2201-15A-6A - Kwangjin ...

KR2201-20A-8A- Kwangjin V ...

LDSBRPT02M05602A4L1- MTS ...

LDSBRPT02M05602A4L1- MTS ...

BTL7-E570-M0075-K-SR32- B ...

BTL19KL- BTL5-S174-M0245- ...

BTL5-S174-M0245-S-SA346-K ...

AP-400E - Handheld Thermo ...

AP-400E- ANRITSU Vietnam

RAYMI310LTS- Fluke Proces ...

Code: HMT360 5A22BCH1B2BJ ...

HMT360 5A22BCH1B2BJ5A30- ...

MJ3-100A- Matsui Vietnam

MJ3-50A- Matsui Vietnam

OPE-10010DI- ODA Vietnam

OPE-10010DI- ODA Vietnam

DS-7- cảm biến- Tougu Den ...

DS-7- Tougu Denki Vietnam

HD67032-B2-40- ADFweb Vie ...

HD67056-B2-250- ADFweb Vi ...

HD67056-B2-250- ADFweb Vi ...

HD67032-B2-40- ADFweb Vie ...

DIF-IDKGEAC3AA- Dixell Vi ...

AR2B3150-S- Econex Vietna ...

AR2B3150-S- Econex Vietna ...

KS92-102-0010E-000- PMA-W ...

RSF ELEKTRONIK VIETNAM- B ...

RR30.DAM0-IGPB.9VF- BAUME ...

RSF ELEKTRONIK VIETNAM- B ...

WK6000TU- JM CONCEPT VIET ...

NETTER VIBRATION VIETNAM- ...

HMT310 3A5A1BCK14BBDA1B2- ...

HMT310 3A5A1BCK14BBDA1B2- ...

VMR6-2 RP2- ELEKTROGAS VI ...

DX-SPARTRAFO DRET40 750KV ...

DX-SPARTRAFO DRET40 750KV ...

AKD-P00606-NBCC-E000- KOL ...

PR-102B- PORA VIETNAM

Pilz Vietnam- 750104

HMK15 D2222B1BB- Vaisala ...

SWT-7000III- SANKO VIETNA ...

BTL7-E570-M0100-K-SR32- B ...

800-004101- Electro-Senso ...

ULCOS 920D0- JM Concept V ...

DMT152 D1DBC10A100A1X- Va ...

SM-OAC5AR- Crydom Vietnam

F-CF-RC2-WI- Basscam Viet ...

F-CF-RC1-WI-Basscam Vietn ...

CFPFLG-B- Basscam Vietnam

CF-24-100F-A-2-DXX- Bassc ...

WPP-AA-0500-N0000X000X00X ...

WPP-AA-0300-N0000X000X00X ...

APW160- ADFweb Vietnam- B ...

ADFweb Vietnam- HD67056-B ...

020-3497- Gems Sensor Vie ...

PCE-LES 100- PCE INSTRUME ...

RHS0820MK101S2B6100- MTS ...

1196398-20- FLIR VIETNAM

MODEL: 86CT- TAKUWA VIETN ...

ST5491E-022-0020-00- METR ...

K2000630075- UNIVER VIETN ...

HD-1500K- ANRITSU VIETNAM

DOLD VIETNAM- RỜ LE- 0049 ...

DOLD VIETNAM- 0053805- Rờ ...

Code: 00306916- 100% Germ ...

00306916- Burkert Vietnam

GHM0300MR071A0- Cảm biến- ...

GHM0300MR071A0- Cảm biến ...

GHM0300MR071A0- MTS Senso ...

T-402-5507- Checkline Vie ...

DMT152 C1DCY11A400A1X- Bộ ...

UNTCH-5KN- Unipulse Vietn ...

D53TP50D- Crydom Vietnam- ...

C522-Light Polarizer- AGR ...

BOV3250ALL- Elektrogas Vi ...

AST3301-S1-D24- Proface V ...

SFT-10- Sejin Hydraulics ...

MTT01-50- Mark-10 Vietnam

ADVU-63-10-A-P-A- Festo V ...

LPTMD1N11B5FEI3M14430S- M ...

HD67032-B2-40- ADFweb Vie ...

BTL7-A501-M3556-P-S32- Ba ...

DMT143 G1G1A1A3A0ASX- Vai ...

ST5484E-121-0120-00- Metr ...

P131-4B0-V17- NOEDING Vie ...

SO967460- Celduc Vietnam

SO867070- Celduc Vietnam

LPTMD1N11B5FEI3M14430S- M ...

C10-3VFEF- Sinfonia Vietn ...

3186A1- PR Electronics Vi ...

OE080100- OPTICAL SENSORS ...

OY320100- IPF Vietnam

DW34311F- IPF Vietnam- AN ...

DT98A465- IPF Vietnam

SL430020- IPF Vietnam- AN ...

IPF Vietnam- SL180100

IPF Vietnam- MF991191

IPF electronic Vietnam- A ...

Dold Vietnam- Art number: ...

Bently Nevada Vietnam- 31 ...

KSR Kuebler- FLR-CBMZZ005 ...

Valbia Vietnam- 82DA0019

Woonyoung Vietnam- WYMSF4 ...

Woonyoung Vietnam- WYMSF4 ...

Woonyoung Vietnam- WY MSF ...

Woonyoung Vietnam- WYMSF4 ...

WYMSF4-18.5L- Woonyoung V ...

Woonyoung Vietnam- WYMSF4 ...

Hans-schmidt Vietnam- DTX ...

Hans-schmidt Vietnam-ZEF- ...

Sejin Hydraulics Vietnam- ...

MOXA Vietnam- NPort 5650- ...

Dold Vietnam- IL5881.12/1 ...

Hans-Schmidt Vietnam- ETX ...

Posital Fraba- OCD-DPC1B- ...

Balluff Vietnam- BTL7-E50 ...

Stego Vietnam- 02527.1-04

Vaisala Vietnam- DMT340 8 ...

Servo valve- PORA Vietnam ...

PORA Vietnam- PR-SV-403

Martens (GHM) Vietnam- BC ...

Metrix Vietnam- SW 450DR- ...