Product discription

H07

Proface GPH70-LG11-24V touchscreen membrane touchpanel glass;

Proface GPH70-LG41-24VP touchscreen membrane touchpanel glass;

Proface GPH70-SC11-24V touchscreen membrane touchpanel glass;

Proface GPH70-SC41-24VP touchscreen membrane touchpanel glass;

Gp270

Proface GP270-LG11-24V touchscreen membrane touchpanel glass;

Proface GP270-SG11-24V touchscreen membrane touchpanel glass;

Proface GP270-LG21-24VP touchscreen membrane touchpanel glass;

Proface GP270-SG21-24Vp touchscreen membrane touchpanel glass;

Proface GP270-LG31-24V touchscreen membrane touchpanel glass;

Proface GP270-SG31-24V touchscreen membrane touchpanel glass;

GP370

PROFACE GP370-MM21-ENG touchscreen membrane touchpanel glass

UL Resistration Model:2780051-1 touchscreen membrane touchpanel glass

UL Resistration Model:2780051-2 touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP370-LG11-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP370-LG21-24VP touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP370-LG31-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP370-LG41-24VP touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP370-SG11-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP370-SG21-24VP touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP370-SG31-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP370-SG41-24VP touchscreen membrane touchpanel glass

GP377

PROFACE GP377-LG41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP377-SC41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP377R-TC41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP377-PF21 touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP377-LG11-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP377-SC11-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP377R-TC11-24V touchscreen membrane touchpanel glass

GP470

PROFACE GP470-EG11 touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP470-EG21-24VP touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP470-EG31-24V touchscreen membrane touchpanel glass

GP477

PROFACE GP477R-EG11-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP477R-EG41-24VP touchscreen membrane touchpanel glass

GP570

PROFACE GP570-SG11-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP570-SG21-24VP touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP570-SG31-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP570-TC11-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP570-TC21-24VP touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP570-TC31-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP57J-SC11 touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP570-TV11 touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP571-TC11 touchscreen membrane touchpanel glass

GP577

PROFACE GP577R-SG11 touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP577R-SG41-24VP touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP577R-TC11 touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP577R-TC41-24VP touchscreen membrane touchpanel glass

GP2300

PROFACE GP2300-TC41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP2300-SC41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP2300-LG41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

2301

PROFACE GP2301-TC41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP2301-SC41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP2301-LG41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

2301H

PROFACE GP2301H-LG41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP2301H-SC41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

2401H

PROFACE GP2401H-TC41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

2400

PROFACE GP2400-TC41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

2500

PROFACE GP2500-LG41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP2500-SC41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP2500-TC41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP2500-TC11-24V touchscreen membrane touchpanel glass

2501

PROFACE GP2501-TC41-24V touchscreen membrane touchpanel glass,

PROFACE GP2501-LG41-24V touchscreen membrane touchpanel glass,

PROFACE GP2501-SC41-24V touchscreen membrane touchpanel glass,

2600

PROFACE GP2600-TC41-24V touchscreen membrane touchpanel glass

PROFACE GP2600-TC11-24V touchscreen membrane touchpanel glass

Proface Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan Syria, Iraq, Sudan.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

| địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

| email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | www.ansvietnam.com www.anhnghison.com

| liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo